AÇIK RIZA METNİ

AÇIK RIZA METNİ
6698 sayılı yasa kapsamında Kişisel verilerimin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel
verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki
sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer haklarım konusunda bilgilendirildim.
Bu kapsamda özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik bilgilerimin ve sözleşmeye konu
kazayla ilgili sağlık bilgilerimin faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mal /hizmet satış
sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal /hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin
yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçleri, veri
sorumlusunun meşru menfaati amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmesine ve gerekli durumlarda iş
ortaklarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmasına, bu bağlamda Alo Tutanak
Tutma Uluslararası Sigorta Ekspertizlik Bireysel ve Kurumsal Sigorta Destek Hiz.Tic.Ltd.Şti
tarafından işlenmesine aydınlatılmış açık rızamla
ONAY VERİYORUM                                                                                               ONAY VERMİYORUM
Mersis Numarası : 0055077877600001
Adresi : Bahçelievler Mah.D 100 Blv. No:56/4 Pendik / İstanbul
Telefon : 0216 232 22 44
İletişim : info@alotutanak.com.tr