Kullanıcı Aydınlatma Metni

1. Alo Tutanak Tutma Uluslararası Sigorta Ekspertizlik Bireysel ve Kurumsal Sigorta Destek Hiz.Tic.Ltd.Şti veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi yönünden ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Bu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen hüküm kapsamında yapılmaktadır.

2. İşbu programın kullanıcı tarafından kullanılması suretiyle, kaza yapan taraflara ait sigorta poliçe bilgileri , e-posta adresi ,sürücü belgesi ve araç ruhsat belgesi ,nüfus cüzdan sureti,kaza ile ilgili sağlık bilgileri, araç bilgileri, araç kaza bilgileri, kazalara ilişkin fotoğraf ve video gibi paylaşılan görsel-işitsel kayıtlar, kullanıcıya ait telefon numarası, çağrı merkezinin aranmasıyla elde edilen işitsel veriler gibi paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Alo Tutanak Tutma Uluslararası Sigorta Ekspertizlik Bireysel ve Kurumsal Sigorta Destek Hiz.Tic.Ltd.Şti tarafından işlenebilmektedir. Alo Tutanak uygulaması kullanılarak sözleşmenin ifası bakımından kimlik veya sürücü belgesi suretinin tarafımıza iletilmesi halinde, ilk periyodik imha süresinde din ve kan grubu hanesi imha edilmektedir.

3. Bu kapsamda, kaza taraflarına ait kişisel veriler faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, , iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal /hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal /hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçleri, veri sorumlusunun meşru menfaati amaçlarıyla işlenmektedir.
4. Kişisel verileriniz aşağıdaki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir.
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) Açık rıza

5. Paylaşmakta olduğunuz kişisel veriler, kanunen bilgi verme yükümlülüğü kapsamında olduğumuz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve sözleşmenin ifası bakımından iş ortaklarımıza aktarılabilir.

6. Şirket tarafından hangi kişisel verilerinizin işlendiğini ve bu kişisel veriler bakımından mevcut olan haklarınızı detaylı olarak öğrenmek için lütfen https://alotutanak.com.tr/ adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması kategorisi altında yer alan KVKK Politikamızı ziyaret ediniz.

7. Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine adresine yazılı olarak veya https://alotutanak.com.tr/ adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu kullanarak şirketimizin elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

8. Veri Sorumlusu sıfatıyla , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizi ilgili mevzuat çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Mersis Numarası : 0055077877600001
Adresi : Bahçelievler Mah.D 100 Blv. No:56/4 Pendik / İstanbul
Telefon : 0216 232 22 44
İletişim : info@alotutanak.com.tr

Toplanan veriler ile ilgili detaylara Çerez Politikası & Yasal & KVKK sayfasından ulaşabilirsiniz. DETAYI BİLGİ