KULLANICI AYDINLATMA METNİ

1 Alo Tutanak Tutma Uluslararası Sigorta Ekspertizlik Bireysel ve Kurumsal Sigorta Destek
Hiz.Tic.Ltd.Şti veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar
doğrultusunda işlenmesi yönünden ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğünü yerine
getirmektedir. Bu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
10.maddesinde düzenlenen hüküm kapsamında yapılmaktadır.
2 İşbu programın kullanıcı tarafından kullanılması suretiyle, kaza yapan taraflara ait sigorta
poliçe bilgileri ,sürücü belgesi ve araç ruhsat belgesi ,kaza ile ilgili sağlık bilgileri, araç bilgileri,
araç kaza bilgileri, kazalara ilişkin fotoğraf ve video gibi paylaşılan görsel-işitsel kayıtlar,
kullanıcıya ait telefon numarası, çağrı merkezinin aranmasıyla elde edilen işitsel veriler, e-
posta adresi gibi paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Alo Tutanak
Tutma Uluslararası Sigorta Ekspertizlik Bireysel ve Kurumsal Sigorta Destek Hiz.Tic.Ltd.Şti
tarafından işlenebilmektedir.
3 Bu kapsamda, kaza taraflarına ait kişisel veriler faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ,
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal /hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin
yürütülmesi, mal /hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon
süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara
bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçleri, veri sorumlusunun meşru menfaati amaçlarıyla
işlenmektedir.
4 Kişisel verileriniz aşağıdaki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir.
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
5 Paylaşmakta olduğunuz kişisel veriler, kanunen bilgi verme yükümlülüğü kapsamında
olduğumuz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve sözleşmenin ifası bakımından aktarılması
zorunluluk teşkil eden iş ortaklarımıza aktarılabilir.
6 Şirket tarafından hangi kişisel verilerinizin işlendiğini ve bu kişisel veriler bakımından
mevcut olan haklarınızı detaylı olarak öğrenmek için lütfen https://alotutanak.com.tr/
adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması kategorisi altında yer alan KVKK
Politikamızı ziyaret ediniz.